Retriever samarbete

 

Retrieversamarbete

 OBSERVERA!

Nytt för 2019 är att vi kommer att ta ut 20:- för att täcka kostnader för skott & dummies.

Vi tränar tillsammans och alla hjälps åt.

Viktigt att tänka på att hunden ska komma på inkallning.