KM i apportering 1 oktober i Lånsta 

Endast för klubbens medlemmar, genomförs som ett WT. 

Mer info kommer! 

Bildspel